CHIRURGICKÉ ODDELENIE

Chirurgické oddelenie s kapacitou 60 lôžok je jedným zo základných oddelení Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota. V súčasnosti funguje v pavilóne B pod vedením primára MUDr. Petra Juhásza . O pacientov sa stará kolektív erudovaných lekárov a zdravotných sestier.

Oddelenie zabezpečuje komplexnú starostlivosť o chirurgických pacientov s náhlymi príhodami brušnými, hrudnými, cievnymi a pre traumatizovaných pacientov. Plánovaná operatíva sa vykonáva denne a zameriava sa komplexne na väčšinu chirurgických výkonov vykonávaných v nemocniciach II. typu. Súčasťou služieb je kompletná traumatológia pohybového ústrojenstva. V rámci práce sú uprednostňované princípy minimálne invazívnej chirurgie (laparoskopie, thorakoskopie, arthroskopie, cystoskopie, TUR-P TUR-MM) a minimálne invazívnej traumatológie (biologické osteosyntézy).

chirurgické oddelenieLekársky tím:
MUDr. Peter Juhász - primár
MUDr. Martin Mačaj
MUDr. Milan Ostrihoň
MUDr. Vladimíra Kružliaková
MUDr. Zlata Tallová
MUDr. Štefan Péter
MUDr. František Hanáček
MUDr. Jozef Malatinec
MUDr. Roman Lutty
MUDr. Štefan Munka
MUDr. Igor Tompoš
MUDr. Lívia Klembarova

Kontakty:
Primár: MUDr. Peter Juhász - 047 / 56 12 326
Vedúca sestra: Magdaléna Drugdová - 047 / 56 12 337
Príjmová ambulancia - 047 / 56 12 333
Oddelenie pre mužov - 047 / 56 12 327
Oddelenie pre ženy - 047 / 56 12 348
Jednotka intenzívnej starostlivosti - 047 / 56 12 262
Septická chirurgia - 047/ 56 12 332
Lekárska izba I. - 047/ 56 12 345
Lekárska izba II. - 047/56 12 377

Návštevné hodiny:

pondelok - piatok 15:00 - 15:45
sobota, nedeľa 14:00 - 16:00