Oddelnie anestÉziolÓgie a intenzÍvnej medicÍny

OAIM sa svojou činnosťou zaraďuje k interdisciplinárnym odborom a poskytuje anestetickú, resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť.

Kvalifikovaný tím lekárov a sestier zabezpečuje bezbolestné vykonávanie operačných, ale aj neoperačných liečebných výkonov v súlade s najnovšími anesteziologickými postupmi.

Oddelenie má štyri resuscitačné lôžka s príslušným prístrojovým vybavením. Resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť poskytuje všetkým pacientom, u ktorých dochádza k zlyhávaniu životne dôležitých orgánových systémov a ich funkcií.

Lekársky tím:
MUDr. Marianna Kasáčová - primárka
MUDr. Róbert Rajský
MUDr. Zsolt Imrecze
MUDr. Anton Paľovčík
MUDr. Tomáš Sýkora
MUDr. Anna Bystrianska
MUDr. Azizi Sharifullah
MUDr. Jadallah Ammar Mazzouz Mohammat
MUDr. Marcelqa Školiaková

Kontakty:
Primár: MUDr. Marianna Kasáčová - 047 / 56 12 149
Vedúca sestra: Zlatka Nosáľová - 047 / 56 12 328
Oddelenie - 047 / 56 12 316

Návštevné hodiny:

pondelok - nedeľa 14:00 - 16:00 (s prihliadnutím na zdravotný stav pacienta)