SÚČASNOSŤ VŠEOBECNEJ NEMOCNICE V RIMAVSKEJ SOBOTE

nemocnicaNašim cieľom je zabezpečiť pre našich pacientov kvalitnú zdravotnú starostlivosť, správnu diagnostiku a účinnú liečbu spojenú s ľudským prístupom.

Neustále sa snažíme o skvalitnenie služieb a modernizáciu zdravotníckej techniky, aby sme pacientom mohli ponúknuť čo najúčinnejšiu, najrýchlejšiu a najpohodlnejšiu liečbu.

V našej nemocnici sa o zdravie a pohodlie pacientov stará 94 lekárov, 289 zamestnancov so stredným zdravotným vzdelaním a 8 iných zdravotných pracovníkov, 63 NZP a 104 ostatných zamestnancov. V snahe zefektívniť liečbu pacientov, stav personálu postupne zvyšujeme.

V záujme skvalitnenia služieb budeme radi, ak svoje postrehy (či už kladné alebo záporné), sťažnosti alebo iné pripomienky nám napíšete v sekcii Čierna skrinka.